Categories
Web'News

TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2020

TUYỂN DỤNG : còn thông báo là còn tuyển dụng – thời gian tuyển dụng từ ngày đưa tin , khi kết thúc tuyển dụng hay vị trí nào đã được tuyển dụng sẽ có thông báo

  • ► Nhân Viên Kinh Doanh : 02 người

* Nội dung công việc :

Giới Thiệu Website Đến Khách Hàng 

Trình Bày Các Lợi Ích ,Tác Dụng Của Việc Quảng Cáo Trên Website 

Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Kí Quảng Cáo Trên Website , theo mẫu Đăng Kí có sẵn 

( mẫu Đăng Kí Quảng Cáo tham khảo tại : Thông Tin Cần Biết Khi Đăng Quảng Cáo )

Gởi Thông Tin Khách Hàng Cần Quảng Cáo Đến Admin Website 

Admin Giới Thiệu Quảng Cáo Khách Hàng Lên Website 

Liên Hệ Khách Hàng Xem Có Ý Kiến Điều Chỉnh Gì Không Đối Với Thông Tin Quảng Cáo Của Khách Hàng Trên Website

Khi Khách Hàng Đồng Ý Với Thông Tin Quảng Cáo Của Khách Hàng Đã Được Quảng Cáo Trên Website Thì Tiến Hành Thu Chi Phí

Đối Với Khách Hàng Mới : Tiến Hành Theo Các Bước Trên 

Đối Với Khách Hàng Cũ , Khách Hàng Tiềm Năng ( Khách Hàng Có Khả Năng Kí Hợp Đồng Quảng Cáo Cao ) : Chăm Sóc Thường Xuyên , Hướng Dẫn Khách Hàng Kí Gia Hạn Quảng Cáo Hoặc Quảng Cáo Thường Xuyên Khi Có Tin Tức Mới Cần Quảng Cáo 

* Thời gian làm việc linh hoạt , có thể đi ra ngoài gặp khách hàng hay thực hiện các công việc khác khi cần 

* Thu nhập :

– Lương :  Hưởng 50% Doanh Thu Từ Quảng Cáo  ( thử việc 75% Lương , 1 tháng )

+ Thưởng : các khoản Thưởng khác Nếu Có  

* Điều kiện :

Nữ – thật thà , chịu khó , biết chữ , nghèo , thường trú tại Q. Ninh Kiều

Không Giao Chỉ Tiêu – Doanh Số , Các Bạn Có Thể Làm Việc Theo Nhu Cầu Cần Tiền Của Các Bạn , Đây Là Động Lực Để Các Bạn Tự Ý Thức Làm Việc , Công Việc Càng Nhiều Càng Hiệu Quả Càng Có Nhiều Tiền 

 ( bạn nào đủ điều kiện có thể liên hệ để được tuyển thẳng , không cần phỏng vấn , nếu chưa đủ điều kiện , vui lòng không tham gia để khỏi tốn thời gian các bên )  

► Trưởng Nhóm Kinh Doanh : 01 người 

Công Việc Tương Tự Nhân Viên Kinh Doanh 

Thêm Phần Quản Lý Hướng Dẫn Nhắc Nhở Các Bạn Nhân Viên Kinh Doanh Hoạt Động Có Hiệu Quả 

* Thu nhập :

– Lương :  Hưởng 50% Doanh Thu Từ Quảng Cáo khi thực hiện công việc Nhân Viên Kinh Doanh ( thử việc 75% Lương , 1 tháng )

+ Thưởng : 

– Cộng 10% Doanh Thu Từ Quảng Cáo  của các Nhân Viên Kinh Doanh thuộc Trưởng Nhóm phụ trách

– Các khoản Thưởng khác Nếu Có  

* Điều kiện :

Nữ – thật thà , chịu khó , biết chữ , nghèo , thường trú tại Q. Ninh Kiều

Có Giao Chỉ Tiêu – Doanh Số , Theo Dõi Nhắc Nhở Các Bạn Nhân Viên Làm Việc Có Hiệu Quả , Thúc Đẩy Các Bạn Làm Việc Theo Nhu Cầu Cần Tiền Của Các Bạn , Đây Là Động Lực Để Các Bạn Tự Ý Thức Làm Việc , Công Việc Càng Nhiều Càng Hiệu Quả Càng Có Nhiều Tiền 

( bạn nào đủ điều kiện có thể liên hệ để được tuyển thẳng , không cần phỏng vấn , nếu chưa đủ điều kiện , vui lòng không tham gia để khỏi tốn thời gian các bên )  

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *