Categories
Web'News

BẠN CẦN TIỀN HAY CẦN NHIỀU TIỀN

Lương là một khoản thu nhập công ty chi trả cho nhân viên khi họ làm việc và đáp ứng đúng nhiệm vụ công việc của mình.
Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện bằng tiền mà người lao động nhận được để bù đắp cho lao động đã bỏ ra tuỳ theo số lượng và chất lượng của người lao động đó. Tuy nhiên, ở mỗi người sẽ có những khả năng khác nhau để hoàn thành tốt công việc ở mức độ khác nhau chính vì thế mà tùy vào khả năng người lao động và tính chất công việc mà công ty sẽ có các hình thức trả lương thích đáng cho người lao động.
Hình thức trả lương theo thời gian:
Được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động.


Hình thức trả lương 1:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế
(Ngày công chuẩn chính là ngày công hành chính trong tháng. Ví dụ công ty bạn quy định nhân viên đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 và được nghỉ chủ nhật. Tháng 3/2020 có 31 ngày và có 5 ngày chủ nhật thì ngày công chuẩn được xác định là: 31 – 5 = 26 ngày)
Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Với hình thức trả lương này người lao động không hề boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.
Hình thức 2:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc
(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)
Theo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 và cũng có tháng là 27 ngày. Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.
( Con số 26 hoặc 24 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)
**Ưu điểm của hình thức trả lương theo thời gian:
– Trả lương theo thời gian rất dễ tính toán và bảo đảm cho nhân viên một khoản tiền thu nhập nhất định trong thời gian làm việc.
Ngày nay tiền lương trả theo thời gian được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới vì yếu tố chất lượng và độ chính xác ngày càng được chú trọng cũng như mức độ cơ giới hóa và tự động hóa ngày càng cao.
Hạn chế:
Tiền lương trả theo thời gian chưa thực sự gắn chặt giữa thu nhập với kết quả lao động. Nó làm nảy sinh các yếu tố bình quân chủ nghĩa trong trả lương. Có nghĩa là giữa một nhân viên siêng năng và một nhân viên lười biếng làm trì trệ công việc thì mức lương của cả hai vẫn bằng nhau nếu họ làm bằng số ngày.
Hình thức trả lương theo doanh thu của doanh nghiệp:
Là nhân viên được nhận lương dựa trên giá trị của tất cả doanh số bán hàng hóa và dịch vụ được công ty công nhận trong một giai đoạn thỏa thuận giữa nhân viên làm việc và công ty.

Đây là một cách kích thích tính tự giác, tự chủ và cố gắng trong công việc. Đây cũng là bí quyết thu hút và giữ chân nhân tài của rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước.
Hiện nay các vị trí thường là: nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn… thì các vị trí này sẽ phù hợp trả lương theo theo doanh thu.
Đối với các công ty dịch vụ, nó được tính bằng giá trị của tất cả các hợp đồng dịch vụ, hoặc bằng số lượng khách hàng nhân với giá trung bình của dịch vụ.
Doanh thu = Số đơn vị bán x Giá trung bình
hoặc là
Doanh thu = Số lượng khách hàng x Giá trung bình của dịch vụ
Với hình thức tính lương này sẽ làm cho người lao động cảm thấy công bằng hơn, mọi người sẽ luôn cố gắng hết mức có thể bởi mức lương cơ bản của họ sẽ thấp hơn trước, họ phải tích cực trong công việc thì mới có mức thu nhập tốt hơn.
Lương mà họ được nhận nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng và sự cố gắng mà họ bỏ ra trong một giai đoạn nhất định.
Với những phân tích trên, hi vọng các bạn sẽ có những căn nhắc khi tìm việc để có những mức lương phù hợp với khả năng của mình các bạn nhé!

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *